(C)opyright

Bij wet is geregeld dat de maker het recht heeft op het publiceren van zijn werk. De foto’s die ik maak en publiceer vallen dan ook onder mijn auteursrecht. Aangezien deze foto’s mijn intellectuele eigendom zijn, mogen deze niet gebruikt worden zonder mijn toestemming. Sterker nog, dat is wettelijk strafbaar.

Bovenstaande klinkt misschien wat streng, en dat is het ook. Maar mocht u een foto van mij willen gebruiken dan is dat prima mogelijk, maar ik heb daar wel een paar spelregels voor. Voor door mij gemaakte en gepubliceerde foto’s geldt de zogenaamde Creative Commons licentie BY-NC-ND Mijn foto’s mag u gebruiken met naamsvermelding, niet-commercieel en u mag ze niet wijzigen.

Het is u dus gewoon toegestaan om op een niet-commerciële basis mijn foto’s te gebruiken, u dient dan wel een correcte naamsvermelding toe te passen (Fotografie: Silco Saaman). Ik wil dan wel graag weten wanneer, waarvoor en waar u mijn foto’s gebruikt. U kunt mij dat via de contactpagina laten weten.

Het gebruiken van mijn foto’s pleit u overigens niet vrij voor eventuele gevolgen hiervan. Het portretrecht blijft bijvoorbeeld geldig, en het is maar de vraag of u ook dat portretrecht bezit. Voor commercieel gebruik van mijn foto’s kunt u overigens ook gebruik maken van de contactpagina.